Gratis Advieslijn en OR Service Abonnement

OR Advieslijn (geopend van 9 - 13 uur)

De OR advieslijn SBI helpt u telefonisch bij dringende vragen over de toepassing van de WOR-bepalingen, Arbowet, arbeidsrecht, bescherming persoonsgegevens, fusie en reorganisatie.
Wij bieden deze service voor u als klant een kwartier gratis aan. U kunt ook eerst kijken of uw vraag al in veelgestelde vragen is beantwoord.

Valt uw vraag niet binnen 15 minuten telefonisch te beantwoorden dan doen we u een voorstel met een prijsopgave.

U kunt uw vragen op de volgende volgende manieren aan ons voorleggen:

  • Via de telefoon: 0343 - 473 473
  • Door een e-mail te sturen naar or-advies@sbi.nl

Service abonnement OR Advieslijn SBI
Wenst u vaker advies of bent u geen klant van SBI dan kunt u een service abonnement voor de OR Advieslijn SBI afsluiten. Dit is een abonnement voor 12 maanden, ingaande op de 1e van de maand. U kunt hiervoor gedurende een jaar vragen stellen aan de OR advieslijn SBI gemaximeerd tot 2 uur advies over het gehele jaar.

Bovendien ontvangt u gratis een exemplaar van Inzicht in de OR Praktijkboek, geschreven door de consultants van de OR advieslijn SBI.

De prijs van dit abonnement bedraagt 295 euro exclusief BTW per jaar. Een documentencheck valt buiten dit service abonnement.

Documentencheck

Een OR krijgt heel wat documenten bij instemmings- en adviesaanvragen ter beoordeling voorgelegd. De juridische kennis die nodig is om een goede beoordeling te kunnen maken is niet altijd voorhanden.

Door een beroep te doen op de OR Advieslijn SBI, kunt u voorkomen dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet bij de beoordeling van stukken. Met een tijdsbeslag van 2 tot 4 uur kunt u een juridische check laten uitvoeren van bijvoorbeeld uw OR/PVT-reglement, commissie instellingsbesluit, ziekteverzuimprotocol, gedragscode, klachtenregeling, privacy- protocol, vakantie- verlofregeling, statuten, directie- bestuurs- RvC of RvT-reglement.

Download onze OR Advieslijn leaflet.

Share on moreShare