Van medezeggenschap
naar ‘natuurlijk meedoen’

Organisaties zijn effectiever als medewerkers meedénken en meedóen. Vanuit die overtuiging brengt SBI mens en organisatie verder. Hoe we dat doen? Met de kennis van zaken om arbeidsverhoudingen duurzaam te verbeteren. Met het talent om door gericht advies en training verandering mogelijk te maken. Met de ervaring om betrokkenheid te vergroten en wat stilstaat in beweging te brengen en te houden. Want ‘Samen werkt’, dat is waar SBI voor staat.

SBI traint en adviseert ondernemingsraden en directies/HRM van organisaties en levert daarmee een bijdrage aan de optimalisatie van het onderlinge overleg, de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van individuele medewerkers. Daarnaast heeft SBI een aantal specifieke HR-oplossingen, gericht op medewerkers en management.
 

SBI is aangesloten bij de Vetron, is ISO-gecertificeerd en wordt op kwaliteit gecontroleerd door Cedeo. SBI is lid van de Branchevereniging Medezeggenschapsbedrijven.

Image description
Share on moreShare