Image description

Hoe we samen werken

SBI richt zich in advies en trainingen op wat ondernemingsraden, individuen, teams, en leidinggevenden nodig hebben. Voor weerbare en wendbare mensen en met resultaat in de organisatie. In de analyse en aanpak zorgen we dan ook dat werkgever en werknemers hun rol optimaal kunnen oppakken. In elk verandertraject dat SBI begeleidt, sturen we aan op een gezamenlijke inspanning. Medewerkers, ondernemingsraad, directie en HR brengen we samen aan tafel om hun bijdrage te leveren aan moderne medezeggenschap en gezonde arbeidsverhoudingen. Op het juiste moment zorgen we dat de instrumenten en de kennis beschikbaar zijn die u nodig heeft. Dat geeft steeds weer de doorslag. Voor resultaat waar uw organisatie echt mee verder kan.

Dit is SBI

SBI is één van de grootste bureaus in Nederland voor advies en training op het gebied van werknemersparticipatie. Ons doel is bij te dragen aan duurzame arbeidsverhoudingen. Al meer dan vijftig jaar zijn we er voor kleine en grote opdrachtgevers, in het bedrijfsleven, de overheid en non-profit. Met ruim vijftig trainers en specialisten die gespecialiseerd zijn in wat mensen nodig hebben om organisaties te versterken.

Download brochure

Image description Downloaden
Share on moreShare