Vragen binnen deze rubriek

Rubriek: OR Verkiezing stemrecht/ kandidaatstelling
         
Mag de OR de personeelslijst aan de vakbonden toezenden, of is dit door het recht op privacy (Wet bescherming Persoonsgegevens)
Mag een vakbondslid zijn handtekening geven voor een vrije lijst voor de Ondernemingsraad?
Mogen OR-leden aanblijven?
Te weinig kandidaten bij de verkiezingen van de ondernemingsraad, wat nu?
Hoeveel handtekeningen zijn nodig voor de kandidaatstelling OR?
Werknemer met jaarcontract of 0- urencontract, toch in de OR?
Mogen de directeur of MT-leden ook stemmen met OR-verkiezingen?
Mag vakbondslid zich kandidaat stellen voor vrije lijst voor de ondernemingsraad?
Te weinig kandidaten bij de verkiezingen van de ondernemingsraad, wat nu?
Verkiezingen ondernemingsraad, wie hebben kiesrecht?
Share on moreShare