Vragen binnen deze rubriek

Rubriek: OR Werkwijze
         
Hoe gaat verkiezing van OR-voorzitter in zijn werk?
Kan de ondernemingsraad of bestuurder een OR-lid schorsen of uitsluiten van OR-werkzaamheden?
Hoeveel leden zijn nodig om als OR rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen?
Hoe vaak moet de ondernemingsraad vergaderen?
Wat is de taak van de secretaris van de OR?
Hoe gaat de verkiezing, aanstelling van de OR-secretaris in zijn werk?
Wat is de taak van voorzitter van de ondernemingsraad?
Share on moreShare