Overzicht competenties

Visie ontwikkelen
Probleemanalyse
Oordeelsvorming
Organisatiesensitiviteit
Invloed uitoefenen
Netwerken
Overtuigingskracht
Onderhandelen
Managen OR
Samenwerken
Groepsgericht leidinggeven
Plannen en organiseren
Voorwaarden
Luisteren
Initiatief
Leervermogen