arbeidsveiligheid gegevens AVG Arbobeleid SBI Formaat

Wat noteren in het belang van arbeidsveiligheid?

De Arbowet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowet- en regelgeving. De werkgever voert hierbij een zo goed mogelijk arbobeleid dat erop gericht is dat de werknemer veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt voor “eigen” werknemers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiairs. Maar hoe zit het hierbij met de privacy van deze werknemer? Hoever mag de werkgever gaan in het kader van een zo veilig en gezond mogelijke werksituatie? Een werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever (Burgerlijk Wetboek). Hierbij zorgt hij voor zijn werknemer (zorgplicht) en houdt hij rekening met de privacy. Privacy houdt in dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer wordt gerespecteerd.

In bijgaand artikel beschrijft onze trainer/adviseur Wendy Roescher welke gegevens je mag registeren, in het belang van arbeidsveiligheid.

Klik op de afbeelding hieronder als je verder wilt lezen. 

Expertiseteam Arbo en Gezondheid helpt u graag met al uw vragen over de AVG en de Arbowet. Bekijk ook eens de open training Wijziging Privacywetgeving.