Ruzie in de ondernemingsraad

OR-lid zijn is in de praktijk heel wat minder simpel dan op het eerste gezicht lijkt. Zo stellen mensen zich vaak met veel ideeën en vol enthousiasme kandidaat. Maar de molens van de medezeggenschap malen vaak langzaam. En menig nieuweling stuit ook op patronen in de ondernemingsraad zelf. Het is niet eenvoudig om dat goed op te pakken. 

Ruzie in de OR. De SER deed recent onderzoek naar de achtergronden van conflicten waarvoor een OR een beroep doet op de bedrijfscommissie. Het blijkt dat maar liefst 14% van de respondenten een beroep op de bedrijfscommissie heeft gedaan. Het gaat hierbij bovendien om een topje van de ijsberg: 517 ondernemingsraden reageerden op de schriftelijke enquête. Maar het zet wel aan het denken. Want dit betreft ondernemingsraden die het als conflict benoemen en er iets aan willen doen. In heel veel situaties zal een potentieel conflict juist lang kunnen sluimeren met als risico emotionele uitbarstingen en ruzie in de tent. En ja, de OR kan een OR-lid via de kantonrechter uit functie ontzetten. Maar dan moet deze het wel aantoonbaar heel bont hebben gemaakt. De procedure is bovendien niet eenvoudig: de ondernemer dient aan te tonen dat het OR-lid het overleg met de OR en daardoor de werkzaamheden van de onderneming ernstig belemmert. Nou, dat gebeurt dus ongeveer nooit. Ondertussen frustreert onderlinge verdeeldheid het functioneren van een OR behoorlijk. Duren vergaderingen lang omdat er maar geen besluit genomen wordt. Zit iedereen in de overlegvergadering met gekromde tenen uit angst dat die ene querulant een groot betoog tegen de bestuurder gaat houden. En stemmen steeds meer OR-leden met de voeten door weg te blijven. Een OR vormt geen hiërarchisch werkverband, de voorzitter is niet formeel de baas. Als het goed gaat heeft eenieder zijn/haar taken en rol in het vizier en doet wat, loopt de onderlinge communicatie soepel en in vertrouwen, zijn er geen subgroepjes en overheerst er het gevoel van gemeenschappelijkheid. Dat maakt de OR ook sterk in het overleg met de bestuurder.

Sluimerende ruzies ontkennen heeft dus geen zin. Hoe emotioneel ook, ga met elkaar aan de slag. Er zijn heel wat methodes zoals mediation om dat te doen.

Tineke de Rijk, trainer/adviseur bij SBI Formaat

Het SER onderzoek “Rapportage Enquête omgaan met conflicten over medezeggenschap” is via de SER website te lezen.