Oprichting OR

Wanneer het aantal medewerkers ten minste 50 bedraagt, is de werkgever verplicht een OR in te stellen. In sommige CAO's is deze instellingsgrens verlaagd.

Lees meer