Wanneer een ondernemer besluit een deel van zijn bedrijfsactiviteiten uit te laten voeren door een andere ondernemer is er sprake van uitbesteding / outsourcing. In veel gevallen heeft de OR hierover het adviesrecht (artikel 25 lid 1 WOR).

Voorbeelden van diensten of delen van het productieproces die worden uitbesteed: kantine, receptie, repro, salarisadministratie, (een deel van de) personeelsdiensten, de ICT, beveiliging, (deel van een) productielijn, fabriek of werkplaats. De reden van uitbesteden van bedrijfsactiviteiten is gelegen in kostenreductie en/of efficiency. Werkzaamheden die tot dan toe door de eigen onderneming werden gedaan worden nu aan een ander overgedragen en/of bij een ander ingekocht.

Adviesrecht OR

In artikel 25 WOR dat het adviesrecht van de OR regelt, staat onder lid 1 niet letterlijk het onderwerp 'uitbesteding' opgenomen. Als concreet gemaakt wordt wat het besluit tot uitbesteden of outsourcen inhoudt kom je vaak wel bij artikel 25 uit. Het gaat bijvoorbeeld om een belangrijke inkrimping of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming. Of over overdracht van de zeggenschap over een deel van de onderneming als het uitbesteedde deel als een herkenbare, economische entiteit blijft voortbestaan. En gaat de uitbesteding samen met een belangrijke reorganisatie dan geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad ook deze reorganisatie. Hoe dan ook heeft het afstoten van bedrijfsonderdelen belangrijke gevolgen voor het personeel wiens werk het betreft.

  • Een belangrijke inkrimping (..) of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming betreft art. 25 lid 1d WOR
  • Een wijziging in de organisatie van de onderneming (..) betreft art. 25 lid 1e WOR.
  • Overdracht van de zeggenschap van een deel van de onderneming betreft art.25 lid 1 a WOR.