Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad.