Morgen

Ik droom van organisaties waarin mensen zelf vorm kunnen geven aan hun werk. Op die manier wordt hun werkplezier vergroot, groeit de betrokkenheid op de organisatie en verbetert de dienstverlening aan hun cliënten.

Vandaag

Ik werk graag in overheids- (en daaraan gelieerde) organisaties. Het gaat daarbij om actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij moeten vertaald worden naar organisatievraagstukken, waarbij de antwoorden goed moeten zijn voor de mensen die daar werken en de burgers die van deze organisaties afhankelijk zijn.

Gisteren

Ik ben geïnteresseerd in de vraag: hoe geven mensen vorm aan hun verantwoordelijkheid (als werknemer)? Op welke manier tonen zij hun betrokkenheid bij hun organisatie hun werk, hun klanten en hun collega’s. Daarnaast ben ik vanaf mijn studententijd bezig met de vorming van mensen.

Opleidingen
 • Theologie (kerkgeschiedenis);
 • Kerkelijke opleiding;
 • Journalistiek
 • (maatschappelijke) Bestuurskunde;
 • Trainersopleiding;
 • CNV Masterclass;
 • Moderatiemethode.
Competenties
 • Werken in complexe veranderingsprocessen;
 • Medezeggenschap in een politiek bestuurlijke context;
 • Vernieuwing van medezeggenschap en werknemersparticipatie;
 • Het vergroten van verantwoordelijkheid van werknemers en verantwoordelijkheidstoedeling door bestuurders
 • Zingevingsvraagstukken in en van organisaties.