Morgen

Wanneer een OR zijn meerwaarde en kracht ontdekt, zijn mening weet te vinden en verwoorden, nieuwsgierig is naar beweegredenen voor besluiten, mee wil praten over strategisch beleid, contact met de achterban belangrijk vindt, moed heeft om moeilijke zaken aan te kaarten, meehelpt om de organisatie mooier te maken en het werk plezieriger, dan ben ik echt blij.

Vandaag

Mensen hierin trainen en coachen op een leuke, afwisselende en respectvolle manier met aandacht voor gevoel en resultaat vind ik belangrijk. Zowel in korte als langere leertrajecten. Ik kan me goed inleven maar ook prikkelen en uitdagen. Van saai hou ik niet (en jij?)

Ik heb veel klanten in de zorg. Daardoor ken ik het werk, de actuele thema’s en dilemma’s in deze sector goed. Uitstapjes naar andere sectoren vind ik stimulerend en leerzaam door de uitwisseling van ervaring en kennis. In het verleden heb ik veel managers getraind en in diverse medezeggenschapsorganen gezeten. Daardoor kan ik me goed verplaatsen in beide kanten van de overlegtafel, OR en bestuurder. Door mijn voorlichtingskunde achtergrond weet ik hoe belangrijk goede communicatie tussen OR en collega’s en is. Deze ervaringen komen me goed van pas in mijn werk met OR-en.

Gisteren

Opleidingen
 • Sociale Wetenschappen, Andragogiek , Universiteit Nijmegen
 • Voorlichtingskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen
 • NLP practitioner en master, IEP Nijmegen,
 • Psychodrama,  Salomé-Finkelstein Arnhem
 • Organisatieontwikkeling, OVO Utrecht
 • Coachopleiding, School voor coaching Leiden
 • Creatief denken , COCD Leuven, België
 • Provocatief coachen, Jeffrey Wijnberg en IEP Nijmegen
 • Organisatiebrillen Kessels & Smit Utrecht
 • Deep Democracy practitioner level 4
Competenties/ specialismen
 • Teamontwikkeling, samenwerken, vergaderen, intervisie
 • Creatief & positief denken J
 • Leergang “Strategisch werken” (competenties)
 • Coachen en begeleiden, stimuleren ‘eigenwijsheid’ en zelfbewustzijn
 • Communicatie en vaardigheden voor individu/ team of DB