Morgen

Hoe blijf je meebewegen in de dans van toenemende verandering? Een dans die steeds globaler, technologischer en individualistischer wordt? Dit vraagt van organisaties steeds meer flexibiliteit en van medewerkers wordt verwacht dat ze zelfstandiger en flexibeler opereren. Dit betekent dat de medezeggenschap van ‘morgen’ organisatie breed en flexibel dient te worden opgezet. Medezeggenschap draagt op deze manier bij aan de flexibiliteit van de organisatie en aan de ontwikkeling en het welzijn van de medewerker. Hierdoor blijft de medezeggenschap ook in de toekomst de continuïteit van de organisatie bevorderen.

Vandaag

“Verbinding” en “de OR als eigen regisseur”, zijn mijns inziens de sleutels tot succes in de wereld van medezeggenschap. Iedere OR heeft zijn eigen kracht en kan door deze in te zetten zijn eigen regisseur worden. Het is mijn passie om samen met de OR deze kracht te ontdekken. Van deelnemers van mijn training krijg ik hierdoor vaak terug dat mijn trainingen aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Daarnaast is het van belang dat een OR effectief communiceert en verbinding zoekt met medewerkers en met het bestuur om zijn invloed te vergroten. Mijn trainingen en programma’s laat ik door actief te luisteren aansluiten op de vraag, ervaring en situatie van de OR of groep, waarmee ik samenwerk.

Gisteren

Na mijn studie International Management en Economie heb ik als zelfstandig ondernemer gewerkt in de zakelijke evenementenbranche en heb ik aan verschillende marketing- en communicatie projecten meegewerkt. Daaropvolgend heb ik als accountmanager, werkcoach en bemiddelaar in de detacheringswereld mogen samenwerken met verschillende gemeenten en diverse organisaties in uiteenlopende branches. Ook heb ik werkzoekenden met uiteenlopende achtergronden getraind en gecoacht en hierdoor bijgestaan in het zoeken naar duurzaam betaald werk.

Specialismen
  • Studie: International Management (bedrijfskunde, communicatie en marketing)
  • Gediplomeerd energetisch coach- en therapeut
  • (Persoonlijk) effectief leiderschap
  • Team- en individuele coaching
  • Mindfulness en compassie
  • Management en Organisatie