Morgen

Graag sterk ik u als ondernemingsraad op inhoud, zodat u vooral ook op inhoud het gesprek met de bestuurder kunt aangaan. Dat doe ik door structuur aan te brengen in complexe vraagstukken. Op die manier neem ik de ondernemingsraad snel mee naar de kern van een vraagstuk, zonder het overzicht over het geheel uit het oog te verliezen. In mijn advisering en begeleiding zoek ik verbinding tussen mensen en belangen. In de communicatie sta ik voor ‘dichtbij’, duidelijkheid, eerlijkheid en aandacht. Ik kies graag een realistische insteek: “wat heeft deze ondernemingsraad of deze onderneming in deze situatie nodig - en wat is mogelijk?”

Vandaag

Ik werk veel met ondernemingsraden bij de overheid en in de zorg, maar ook in andere sectoren. Het politiek-bestuurlijke krachtenveld ken ik van binnenuit en mijn professioneel handelen kenmerkt zich ook door gevoel voor verhoudingen. Mijn advies en begeleiding worden vaak ingeroepen bij organisatieveranderingen en complexe adviesaanvragen. Ook vervul ik regelmatig een rol in een selectie-, plaatsings- of bezwarencommissie.
Verder adviseer en begeleid ik ondernemingsraden op het gebied van pensioenen. Pensioen is ‘hot’ tegenwoordig en de ontwikkelingen rollen over elkaar heen. Pensioen gaat over veel geld en de rol van de ondernemingsraad is dus bepaald niet zonder betekenis. Daar op een goede manier invulling aangeven is voor menig ondernemingsraad een forse uitdaging. Tot slot help ik OR-en op weg met de meest uiteenlopende vragen op het terrein van het arbeidsrecht.

Gisteren

Opleidingen:

  • Nederlands Recht, specialisatie bestuurswetenschappen
  • Diverse managementopleidingen

Ik kan putten uit een brede ervaring op verschillende terreinen. Zo ben ik werkzaam geweest bij een klein pensioenfonds en daarnaast heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de gemeentelijke overheid, onder andere op directieniveau en als voorzitter van een externe commissie bezwaar- en beroepschriften. Sinds een aantal jaren ben ik als organisatieadviseur werkzaam bij SBI Formaat.

Publicaties