Morgen

Ik werk vandaag aan de dag van morgen, ik hou van vooruit kijken maar verlies nooit uit het oog waar we vandaan komen. Ik werk graag mee aan de ontwikkeling van mensen en teams zodat mensen de organisaties kunnen maken waar (weer) een hart in zit. Met het ‘koppie’ erbij maken de handen dan de mooiste producten en diensten. Hoe zit dat bij jou?

Vandaag

Verbinder in arbeids- en organisatieverhoudingen. Breed geïnteresseerd. De ‘harde’ economische kant combineer ik met ‘zachte’ elementen als mijn hoogsensitiviteit en oprechte persoonlijke interesse. Mijn motto: zoek de balans tussen hard en zacht; vanuit bewustwording (hebben we het over hetzelfde?) samen met kennis (hoe zit het?) bereik je meer.

Ik kom bij veel verschillende bedrijven over de vloer en spreek met zowel de werknemers als de werkgevers. In dialoog kom ik tot gedragen oplossingen zowel op micro als op macro niveau, binnen teams en organisaties en vice versa.  We weten met z’n allen meer dan we alleen denken.

Mijn specialisatie ligt op:
  • Trainen en begeleiden van medezeggenschapsraden.
  • Maatschappelijke thema’s zoals Duurzame Inzetbaarheid, werkdruk en werkplezier concreet en praktisch toepasbaar maken in jullie organisatie.
  • Dialoog.

Gisteren

Van huis uit ben ik econoom, (bedrijfseconomie, management en organisatie) en ben in het bezit van mijn 2de graads onderwijsbevoegdheid. Als rode draad  heeft in mijn carrière altijd ontwikkeling voorop gestaan. Ontwikkeling van leefbaarheid en ondernemerschap in plattelandsgebieden in Europa en ontwikkeling van bedrijven.  Docentschap aan MBO scholen en havo, vwo. Inmiddels  heb ik meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van Ondernemingsraden.

Opleidingen:
  • Economie, bedrijfseconomie management en organisatie aan de Rijksuniversiteit in Groningen
  • Coachingsopleiding bij de school voor coaching
  • TGI training bij 4 D

Publicaties