Morgen​

Iedereen doet mee en iedereen doet er toe. Ik ben er van overtuigd dat bottom-up nog wel wat beter geregeld kan worden binnen organisaties. Daar wil ik me graag sterk voor maken. De werkvloer kent het eigen werk immers het beste en verdient ook af en toe een erepodium om mooie ideeën te lanceren of zaken te verbeteren.

Vandaag

Ik werk veel in de Overheid en Zorg. Door mijn nieuwsgierige aard vind ik het ook leuk om in andere sectoren een kijkje te nemen. Zo is de sector industrie en Europese ondernemingsraden ook een werkterrein voor mij. Momenteel ben ik veel bezig met vernieuwing van de medezeggenschap, hoe doe je dat nou slim en handig.

Gisteren

Goede en adequate medezeggenschap is volgens mij gebaat bij een (h)echte samenwerking tussen bestuurder en medewerker. Waarin beide partijen elkaar voeden en vinden. Versterken van de OR, daar begint het voor mij, enerzijds door deskundigheidsbevordering maar ook door aandacht te besteden aan strategie en communicatie.

Opleidingen
  • Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht
  • Verpleegkundige-A
Competenties/specialismen
  • Communicatie tussen OR leden en met de bestuurder
  • (Stroeve) groepsprocessen
  • Ingewikkelde zaken simpel maken
  • OR-competenties onderzoeken en gebruiken
  • Leren door ervaren

Publicaties