Morgen

Mijn ‘drive’ is om bij te dragen aan een veilig en gezond werkklimaat waar het voor iedereen plezierig werken is. Daarbij vind ik openheid en eerlijkheid belangrijk. Ook houd ik van een praktische kijk: samen op zoek naar praktische oplossingen. Dat doe ik graag met nieuwsgierigheid, een open vizier met aandacht voor elkaars belangen, wensen en weerstanden en de nodige doortastendheid.

Vandaag

Trainen en adviseren over arbeidsomstandigheden is mijn werk. Ik ben ook actief op andere fronten: als redactieraad lid van Werk & Veiligheid. Ik heb een actieve rol in de werkstress-campagne van het Ministerie van SZW en participeer in de werkgroep flexibel organiseren en zelfroosteren.

Gisteren

Na mijn studie Milieu, Arbeid en Gezondheid aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ben ik enige jaren werkzaam geweest als arbeidshygiënist bij een arbodienst. Daarna als trainer en adviseur bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en TNO Arbeid. Sinds 1999 werk ik als trainer en adviseur Arbeid & Gezondheid bij  FNV Formaat (nu SBI Formaat). Ik ben dus steeds ‘verknocht’ gebleven aan het thema arbeidsomstandigheden.

Specialisatie
  • VGWM-commissies, arbo-commissies en OR en HR samen
  • Werktijden, (flexibel) roosteren / zelfroosteren
  • Werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag
  • Extern vertrouwenspersoon en voorzitter / lid klachtencommissie

Publicaties