Morgen

Mijn droom bestaat uit een soepel lopend overleg tussen management en medewerkers, elk vanuit hun eigen perspectief bezig met het optimaliseren van de eigen organisatie: plezierig werk in een inspirerende werkomgeving. Medezeggenschap kan daarin een belangrijke speler zijn, als de wil van beide overlegpartners aanwezig is, immers: waar een wil is, is een weg!

Vandaag

De meeste tijd breng ik door binnen de zakelijke en commerciële dienstverlening, al begeleid ik met veel plezier ondernemingsraden uit de zorg en de coöperatiewereld. Ik ondersteun graag zowel de directie als de medezeggenschap omdat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in hun streven de organisatie goed te laten functioneren. Binnen onze eigen organisatie ben ik de helft van een duo-voorzitterschap van de ondernemingsraad.

Gisteren

Als trainer/adviseur medezeggenschap ligt mijn hart bij het begeleiden van medezeggenschappers en hun overlegpartners. Die betrokkenheid vindt zijn oorsprong in mijn twaalfjarig lidmaatschap van de OR van Vroom en Dreesmann Amsterdam tussen 1979 en 1991.

Opleidingen
  • Lerarenopleiding Nederlands en Huishoudkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
  • Interne managementopleiding SBI training & advies
Specialismen
  • Bijzondere toepassingen Wet op de ondernemingsraden
  • Meervoudig gelede medezeggenschapsstructuren (COR-GOR-OR-OC)
  • Vergadertechnieken
  • Achterbancommunicatie
  • Het saneren van de medezeggenschap (lekker klein en compact)

Publicaties