Morgen

Morgen wordt in bedrijven beter samengewerkt. Het voeren van overleg met een ondernemingsraad is een schakel in dat proces. De OR heeft wegen gevonden om zijn reputatie in de organisatie te versterken. Ik besteed aandacht aan een gedegen campagne. Want snapt het personeel waarom medezeggenschap zin heeft? Leg dat uit. Wil men wel investeren, zich kandidaat stellen? Ja, als men weet dat collega’s je steunen. Een gekòzen raad, die draagvlak èn aanzien heeft. Dat is de opbrengst van digitaal werven en kiezen. Zo leren we beter samenwerken. De OR houdt zijn reputatie bij de bestuurder en de medewerkers hoog. De leden kennen het héle bedrijf, net als de bestuurder. Weten dus meer, dan wat er in ieders omgeving speelt. Gebruiken de “OV art. 24” optimaal.

Vandaag

Mijn werk met ondernemingsraden richt zich op een soepel lopend overleg. Ik creëer in mijn trainingen kansen om anders met de bestuurder samen te werken. Ik geef praktische inzichten mee om handiger met het medezeggenschapswerk om te gaan. Praktische solidariteit is belangrijk als de onzekerheden toenemen.

Ik leer deelnemers de kunst van het beïnvloeden, het overleggen, het luisteren naar elkaar. Ik laat je ervaren hoe bedrijven hun klanten goed kunnen bedienen èn hun arbeidsomstandigheden en –voorwaarden effectiever maken. Ik streef altijd naar praktisch! Ik laat je zien hoe je met voorbereide agendapunten, op basis van een jaaragenda invloed uitoefent. Ik streef naar hulp waar je wat aan hebt! Niet meer hoeven twijfelen over adviesrecht en instemmingsrecht. Die extra taak wèl kunnen combineren met je dagelijkse werk. Ik maak gebruik van een handige praktijkhulp waarmee je zowel in als na de training werkt.

Een goed voorgesprek ligt aan de basis van mijn trainingen.

Specialisatie

  • OV art. 24
  • jaaragenda
  • reorganisatie
  • internationale verhoudingen
  • hrm, duurzame inzetbaarheid en pensioen
  • beoordelingsgesprekken

Gisteren

Meer dan 10 jaar hr-adviseur geweest. Ik wilde werken in het hart van het bedrijfsleven. De energie business, die trok me aan. Ik leerde van dichtbij verschillende werelden kennen: een raffinaderij, een rederij, boortechniek, een bedrijf gespecialiseerd in sales & trading en twee hoofkantoren. Komt van pas voor een trainer en adviseur die zich inleeft in een opdracht.

Ik ontdekte hoe leren en groeien van medewerkers in een bedrijf plaatsvinden. Bedacht doorgroeimogelijkheden, promotiekansen, overplaatsingen, gebalanceerde regelingen. Voor een kleine onderneming ontwierp ik tenslotte een  verandertraject gericht op meer motivatie en meer resultaat. Dat was gewéldig!