Morgen

Ik geloof zeer sterk in participatie en democratisering binnen organisaties. Door het samenbrengen van zoveel mogelijk werkelijkheden kun je als organisatie meer bereiken. Medezeggenschap is in de eerste plaats een manier om deze verbinding te creëren. Toch ligt mijn focus steeds vaker op alternatieve vormen van inspraak en participatie. Innovatie is zodoende een rode draad in mijn werkzaamheden.

Vandaag

Ik ben een echte generalist. Daarom werk ik ook het liefst voor zoveel mogelijk verschillende organisaties. Zo houd ik een brede scope en leer ik organisaties om ook eens buiten hun eigen kaders te denken. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar geüniformeerde organisaties. Brandweer, politie en Defensie zijn organisaties die een groot deel van mijn portefeuille bestrijken. Daarnaast werk ik ook voor advocatenbureaus, hoogwaardige industrie en jeugdzorgorganisaties.
Ik ben op mijn best bij complexe en ingrijpende veranderprocessen. Door zoveel mogelijk actoren te betrekken bij mijn interventies creëer ik draagvlak voor participatie en begeleid ik organisaties in hun ontwikkeling.

Top 5 thema’s:
  • Verander- en transitievraagstukken
  • Innovatieve medezeggenschap
  • Flexibilisering en liberalisering (Holacracy, LEAN, SixSigma)
  • Arbeidsparticipatie
  • Dialoogvormen

Gisteren

Ik heb een organisatiewetenschappelijke achtergrond en heb mij gespecialiseerd in verandervraagstukken en nieuwe organisatievormen. Daarnaast heb ik ook een gastronomische achtergrond. Als leermeester en ex-souschef van gerenommeerde restaurants combineer ik mijn interventies nog wel eens met bijzondere culinaire werkvormen.

  • Arbeid en organisatiewetenschappen (UU)
  • Trainee SBI
  • Leermeester SVH
  • Licentiehouder Navigator