woningcorporaties huurdersorganisaties scholing SBI Formaat

Huurders bij woningcorporaties zijn belangrijke stakeholders. Dat kun je afleiden uit de Woningwet die in 2015 is ingegaan. Hierin is de positie van huurdersorganisaties vastgelegd. Deze blijkt verstevigd te zijn sinds de nieuwe wet. Zo zijn de huurdersorganisaties een volwaardige partij bij de prestatieafspraken die de corporatie moet maken met de gemeente. Ook heeft de huurdersorganisatie instemmingsrecht bij fusies en verbindingen en het recht om minimaal 1/3 van de leden van de Raad van Commissarissen voor te dragen.  Op deze manier kunnen huurders invloed uitoefenen op het beleid bij de corporatie en opkomen voor de belangen van huurders. Kennis van zaken is hiervoor belangrijk. Daarom is ook vastgelegd dat huurdersorgansiaties kunnen beschikken over een budget om  zich te laten scholen op deze thema's en deskundig advies kunnen inhuren. De trainers en adviseurs van SBI Formaat hebben ervaring met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zij helpen u graag! 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact met ons op via 0343 - 47 33 33 of info@sbiformaat.nl