Waardevol samenwerken leerproject

Een 4 daags intensief leerproject van 22 t/m 25 oktober 2018 op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Waarom?

Meer en meer mensen beseffen dat de aanpak van vraagstukken in werk én samenleving meer van ons vraagt dan instrumentele kennis, kunde en vaardigheid. Zonder menselijke waardigheid gaat het samenwerken in organisatie en samenleving simpelweg niet echt lukken. Om samen duurzaam dingen voor elkaar te krijgen is waarachtig respect en vertrouwen nodig. “Overtuigingstechnieken” gaan onze werk- en wereldvraagstukken uiteindelijk niet helpen. Waardigheid is geen vaardigheid. Daadkrachtig doen is immers iets anders dan daadkrachtig zijn. Onze waardigheid in de samenwerking met anderen wordt zichtbaar op momenten dat wij met aandacht, verwondering en hartelijkheid, spontaan en creatief zijn. Onze aanwezigheid op dat moment klopt, deugt en werkt.

Drie vragen staan centraal in dit SBI leerproject ter bezinning, inspiratie, reflectie en bewustwording:

  1. Wat is de zin en betekenis van waardevol werken voor (mijn) werk en (mijn) wereld?
  2. Wat staat waardevol werken in de weg? Wat zijn onze blokkades en belemmeringen?
  3. Hoe kunnen we onze blokkades en belemmeringen voor waardevol werken opruimen?

Ons perspectief: Van waardevol samenwerken is sprake wanneer relevante waarden zichtbaar worden in het contact met anderen. Voorbeelden van waarden zijn: Respect, Vertrouwen, Openheid, Eerlijkheid, Geduld, Vrijheid, Autonomie, Verbondenheid, Creativiteit, Onbevangenheid, Compassie, Liefde, Vrijheid, Plezier, Volwassenheid, Daadkracht, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid.

Belangrijk kenmerk van deze waarden is dat ze niet “uit te leggen” zijn. Waarden leren kennen vraagt om de bewustwording van impliciete kennis. Een “weten” op basis van eigen ervaring. Waarden ontwikkelen betekent het ontwikkelen van kwaliteit van zijn. Het gaat uiteindelijk om betrokken zijn i.p.v. betrokken doen.

Opbouw leerproject:

We starten met een verkenning naar de persoonlijke leerfocus voor waarde(n)vol samenwerken van deelnemers. Bijvoorbeeld: vrijer, creatiever, eerlijker, opener, vitaler, plezieriger en/of meer ontspannen dingen voor elkaar krijgen samen met anderen. Op basis van de persoonlijke focus van deelnemers doen deelnemers mee in het programma.

  1. Onderzoek naar het kunnen herkennen en beleven van waarde(n)vol zijn in de samenwerking met anderen en
  2. Onderzoek naar het kunnen herkennen, ervaren en loslaten van blokkades en belemmeringen.

We staan daarbij stil bij de 4 functies/capaciteiten die wij daarbij nodig hebben: waarnemen, denken, voelen en handelen. Deelnemers leren oefeningen die zij ook na afloop van het programma kunnen blijven benutten in werk- en privé-situaties.

Bekijk hieronder de introductiefilm over het leerproject 'Waardevol Samenwerken'.

 

Meer informatie vindt u hier.