Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor uw hele organisatie en alle medewerkers. Maar ook werk dat soms lastig en complex is. Hoe krijgt u arbo en gezondheid op de agenda? Hoe overtuigt u medewerkers ervan om veilig en gezond te werken? Hoe zorgt u dat medewerkers gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Op welke arbo-aspecten moet u op letten bij het invoeren van andere werkconcepten, zoals bijvoorbeeld zelfroosteren of het nieuwe werken. En duurzame inzetbaarheid, hoe geeft u daar een praktische invulling aan? 

Onze dienstverlening
 


Arbo dat gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn/ psychosociale arbeidsbelasting. Dat behelst een breed terrein. Het expertiseteam Arbeid & Gezondheid van SBI Formaat biedt dan ook training en begeleiding over uiteenlopende onderwerpen. Het expertiseteam biedt zowel basiscursussen arbo voor OR-leden alsook voor preventiemedewerkers en arbocoördinatoren, trainingen voor gevorderden en meer specialistische trainingen. Dat kan op maat speciaal voor uw organisatie, maar u kunt ook een open inschrijvingscursus volgen. Voor een goede basis is ook een online module beschikbaar. Leest u liever? Dan is wellicht het boek ‘ARBO, wat en hoe voor de OR?‘ wat voor u. Ook publiceert het expertiseteam regelmatig artikelen en blogs over interessante en/of actuele onderwerpen en worden er regelmatig workshops en actualiteitencolleges gegeven.

Onderaan deze pagina vindt u meer mogelijkheden en informatie over onze dienstverlening.

Ons expertise team


Bij ons expertiseteam Arbeid & Gezondheid kunt u terecht voor verschillende arbovragen, voor begeleiding, een cursus of een (schriftelijk) advies. De trainers/adviseurs zijn ervaren vakmensen die beschikken over een ruime expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Zij kennen de dagelijkse praktijk in organisaties en spelen daar naadloos op in. 

Bekijk hier de folder van team Arbeid & Gezondheid.​

Publicaties in tijdschriften

Artikel: Aandachtspunten Nieuwe Privacywet (AVG)
Je mag alleen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op minimaal één van de zes AVG-grondslagen te baseren is. Deze grondslagen zijn..... Lees verder >

Bij actueel, onderaan deze pagina, staan meer interessante nieuwsberichten over arbeid en gezondheid.

 

Maatwerktrainingen

Als u kiest voor een maatwerktraining op het gebied van Arbo en gezondheid, wordt deze gegeven door een trainer/adviseur die gespecialiseerd is op het terrein van Arbo. De inhoud van de training wordt afgestemd op uw wensen en op uw situatie. Zo’n maatwerktraining kan plaatsvinden voor de gehele OR, voor de Arbo-commissie van de OR of voor de Arbo-werkgroep van de organisatie. Aan deze training kunnen naast OR-leden ook andere betrokkenen deelnemen, bijvoorbeeld bestuurder, HR, preventiemedewerker.

Voorbeelden van onderwerpen die in maatwerktrainingen aan de orde komen zijn:

 • De RI&E en het plan van aanpak
 • Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MT0)
 • Verzuim en reïntegratie
 • Psychosociale arbeidsbelasting (werkstress)
 • Bevorderen van veiligheidscultuur
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Werktijden
 • Wijziging privacywetgeving

Naast deze inhoudelijke thema’s kunt u in maatwerktrainingen ook werken aan het functioneren van de Arbo-commissie. Daarbij gaat het om de werkwijze van de commissie en om de samenwerking tussen de leden.

Open trainingen & events

Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak

Na de cursusdag weet u welke rol u kunt spelen...
Thema: Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 25 september 2018
Meer data:
 • 29 november 2018
Duur: 1 dag

De rol van de OR bij ver- en nieuwbouwactiviteiten

Na afloop van deze cursus kunt u invloed uitoefenen op...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 02 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

OR en ziekteverzuimbeleid - nu met 10% korting!

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 02 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Basiscursus VGW

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 08 oktober 2018
Meer data:
 • 08 november 2018 tot 09 november 2018
 • 10 december 2018 tot 11 december 2018
Duur: 2 dagen

Wijziging Privacywetgeving (AVG) - HR

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 09 oktober 2018
Meer data:
 • 01 november 2018
 • 11 december 2018
Duur: 1 dag

Werkdruk te lijf!

Werkdruk, werkstress is een van de...
Thema: Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 09 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Arbo en duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten langer...
Thema: Duurzame participatie (inzetbaarheid), Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 11 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Omgaan met ongewenst gedrag (PSA)

Ongewenst gedrag komt te vaak voor, vaker dan je denkt. Je kunt er...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 11 oktober 2018
Meer data:

Online module: Arbowet 2017

Wilt u meer meer weten over de Arbowet 2017 en hoe u hiermee aan de slag kunt als OR, VGW(M)- of ...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 29 oktober 2018
Meer data:
 • 11 december 2018

Wijziging Privacywetgeving (AVG)

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 01 november 2018
Meer data:
 • 11 december 2018
Duur: 1 dag

Aan de slag met veiligheid

Vorig jaar was er nog een stijging van het aantal ongevallen met 14%...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 01 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Basiscursus preventiemedewerker

In deze training legt u de basis voor uw werk als... 
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 05 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Conferentie Gezond Zelfroosteren in Praktijk

Door gezonde werktijden zijn we alerter, productiever en...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 12 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Aan de slag met arbo

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 13 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Gevaarlijke stoffen en de rol van de OR

De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen krijgen...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 20 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Arbo voor gevorderden

U heeft basiskennis en enige jaren ervaring en u wilt...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 22 november 2018
Meer data:
Duur: 2 dagen

Basiscursus vertrouwenspersonen

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen, die...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie
Eerstvolgende datum: 27 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Advies

Gezondheid en welbevinden van de medewerkers is de basis voor duurzame inzetbaarheid. Om dit te vergroten in uw organisatie heeft u de juiste kennis en een effectieve aanpak nodig. De adviseurs van het expertise team Arbeid & Gezondheid van SBI Formaat hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Wij kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij het opzetten van een (nieuwe) veiligheidsbeleid, bij de aanpak van werkstress en het beoordelen van uw verzuimbeleid. Wij doen dat samen met OR-, VGWM-commissie, P&O, preventiemedewerker(s), … met het idee samen bereik je meer. Want ons uitgangspunt is dat je met samenwerking het beste resultaat boekt. Hierbij staat aandacht voor elkaars belangen, weerstanden en wensen centraal. Onze insteek is een praktische aanpak om te komen tot het gewenste resultaat.

Voorbeelden van thema’s waarover we u kunnen adviseren

 • Arbobeleid
 • Beleid inzake werkstress/werkdruk, pesten, intimidatie, agressie en geweld (psychosociale arbeidsbelasting)
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak
 • Verzuim- en re-integratiebeleid en arbodienstverlening
 • Ver- en nieuwbouw
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Werktijden en flexibel roosteren
 • Het nieuwe werken, anders werken en arbo
 • Nieuwbouw/verbouw
 • Veiligheidsbewustzijn

Coaching

Naar aanleiding van Arbo-vraagstukken, kunt u kiezen voor coaching. Vooral coaching van uw OR-team of Arbo-commissie (teamcoaching) ligt hierbij voor de hand. Hierbij helpt een ervaren coach u met het op tafel krijgen van relevante vragen en knelpunten en het uitzetten van bijpassende acties vanuit de medezeggenschap. Ook begeleiding van projecten waarin medezeggenschap, HR en directie samen met veiligheid, gezondheid en welzijn aan de slag gaan, kunnen goed door een coach begeleid worden.

E-learning

Online leren: Arbowet 2017

Meer weten over de Arbowet in 2017 en hoe u hiermee aan de slag kunt als OR, VGW(M)- of arbocommissie? In een onlinesessie van 2 uur laten we u kennismaken met de hoofdpunten van de arbowetgeving en maken we meteen de vertaalslag naar de situatie in uw eigen bedrijf en de rol van de medezeggenschap. Deze virtual classroom is interactief: u kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer Arbeid & Gezondheid, op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u in gaat op de praktijk in uw eigen organisatie.

Dit nieuwe aanbod van SBI Formaat kunt u volgen waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. Zolang u maar de beschikking hebt over een rustige werkplek, een laptop/tablet/pc en een goede internet-/telefoonverbinding. Voor deze online module hoeft u geen whizzkid op het gebied van computers te zijn. Vooraf krijgt u een omschrijving, waarmee u eenvoudig aan de slag kunt.

Met een groep van maximaal 12 deelnemers gaat u aan de slag, begeleid door een trainer en een facilitator. U kunt zich inschrijven op verschillende data en tijdstippen. Voor het overzicht van de cursusdata, klikt u op de onderstaande button 'Aanmelden'.

Online arbo-module op maat of blended leren

Wilt u deze arbo-module speciaal voor uw OR of VGWM-commissie? Natuurlijk is dat mogelijk. Neemt u dan contact op met de afdeling themadagen van SBI Formaat via themadagen@sbiformaat.nl of 0343 473 302.

Of wilt u meer weten over blended leren of online leren onderdeel maken van het opleidingsaanbod van de OR? Lees meer in het artikel Blended learning en e-learning of neem contact op met onze online specialisten Brigitte Diderich of Maayke Somers.