HR-beleid

Het sociaal beleid (ofwel HR-beleid) draait om de inzet en de ontwikkeling van de medewerkers. Het sociaal beleid vloeit voort uit de strategie van de organisatie. Het gaat erom dat de organisatie op het juiste moment over de juiste mensen beschikt om zijn doelen te kunnen bereiken. Op het gebied van HR spelen thema’s als de invoering van HR21, werving, opleiding, beoordeling, leidinggeven, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Ook de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden behoren tot het terrein van HR. De organisatie heeft hier voortdurend te maken veranderingen in wet- en regelgeving. Voor wijziging van regelingen binnen de organisatie is vaak instemming van de OR nodig. Daarnaast controleert de OR de naleving van wetgeving en de cao. Een uitdaging voor de OR is het inbrengen van eigen voorstellen om het HR-beleid van de organisatie te verbeteren.

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.

Maatwerktrainingen

Als u kiest voor een maatwerktraining op het gebied van sociaal beleid, wordt de inhoud afgestemd op uw wensen en op uw situatie. Zo’n maatwerktraining kan plaatsvinden voor de gehele OR of voor een commissie van de OR. U kunt ook uw bestuurder en deskundigen van HR voor deze training uitnodigen. In een maatwerktraining kunnen specifieke onderdelen van het sociaal beleid van uw organisatie worden belicht. Vaak geven we toelichting op veranderingen in wet- en regelgeving. Gekoppeld daaraan komen regelingen ter sprake die ter instemming aan de OR worden voorgelegd.

Naast inhoudelijke thema’s kunt u in maatwerktrainingen ook werken aan het functioneren van uw commissie. Daarbij gaat het om de werkwijze van de commissie en om de samenwerking tussen de leden.

Open trainingen & events

Normalisering ambtenarenstatus

Wat houdt de normalisering precies in? Wat betekent...
Thema: Reorganisatie en organisatieverandering, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 27 september 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Wijziging Privacywetgeving (AVG) - HR

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 09 oktober 2018
Meer data:
 • 01 november 2018
 • 11 december 2018
Duur: 1 dag

Basiscursus OR en HRM

Een ondernemingsraad heeft een belangrijke taak...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 11 oktober 2018
Meer data:
 • 19 november 2018 tot 20 november 2018
Duur: 2 dagen

Leidinggeven aan een (zelfsturende) OR

De ondernemingsraad is bij uitstek een zelfsturend team...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen
Eerstvolgende datum: 23 oktober 2018
Meer data:
 • 03 december 2018 tot 04 december 2018
Duur: 2 dagen

Arbeidsmarktproblematiek in de zorg

De VVT-sector kamp met een enorm tekort aan arbeidskrachten...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, HRM
Eerstvolgende datum: 29 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Strategische personeelsplanning (SPP)

Voor ondernemingsraden en commissies sociaal beleid die een strategische gesprekspartner willen zijn, ...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Strategisch beleid / OR voor gevorderden, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 30 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Strategische personeelsplanning (SPP) voor woningcorporaties

Voor ondernemingsraden en commissies sociaal beleid die een strategische gesprekspartner willen zijn, ...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Strategisch beleid / OR voor gevorderden, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 30 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Robotisering en de rol van de OR

Robotisering betekent veel, ook voor de arbeidsmarkt in het algemeen. Wat kan de OR hiermee...
Thema: Strategisch beleid / OR voor gevorderden, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 30 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Wijziging Privacywetgeving (AVG)

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 01 november 2018
Meer data:
 • 11 december 2018
Duur: 1 dag

Arbeidsrecht

Kunt u de vragen van collega’s beantwoorden over werktijden, beloning...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 06 november 2018
Meer data:

Duurzame inzetbaarheid en zelfregie

Bent u zich bewust van de ontwikkelingen die op organisaties afkomen...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Communicatievaardigheden
Eerstvolgende datum: 06 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Zelfsturende teams en de OR

Prettig werken in een arboproof zelfsturende team...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 08 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Conferentie Gezond Zelfroosteren in Praktijk

Door gezonde werktijden zijn we alerter, productiever en...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 12 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Personeelsbeoordeling

De cyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 15 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

OR en pensioenen

Pensioenen zijn actueel; langer werken, betaalbaarheid...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 27 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Basiscursus vertrouwenspersonen

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen, die...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie
Eerstvolgende datum: 27 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

OR en duurzame inzetbaarheid

Inzetbaarheid van medewerkers is...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 29 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

OR/HR en integriteit

Integriteit is de laatste jaren steeds meer in het nieuws en dan vooral als het geschaad lijkt te zijn ...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie
Eerstvolgende datum: 05 februari 2019
Meer data:
Duur: 1 dag

Advies

Hoe gaan wij om met het contractenbeleid, is het terecht dat onze vergoedingsregelingen worden aangepast, hoe gaan wij om met de gevolgen van een herwaardering van functies, ons personeelshandboek moet bekeken worden - hoe pakken wij dat aan? Wat zijn de haken en ogen aan personeelsbeoordeling en prestatiebeloning? Hoe ziet duurzame inzetbaarheid er uit? Het is een kleine greep van vragen waarmee ons adviesteam u van dienst kan zijn op het gebied van sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden. U kunt bij ons terecht voor meer diepgravende vragen of het oplossen van knelpunten over een regeling , een traject voor vernieuwing van (delen van) het arbeidsvoorwaardenpakket in uw organisatie of een analyse van het sociaal of HR-beleid van uw organisatie.

Sociaal beleid op verschillende niveaus

Sociaal beleid is een oud begrip. Tegenwoordig spreekt men van HRM-beleid. Voor medewerkers is het echter van belang dat het beleid sociaal is. Kern van een sociaal HRM-beleid is dat het in verhouding staat tot het strategisch beleid van uw organisatie, van de ontwikkeling van uw organisatie. Kern is ook dat het HRM-beleid zorgt voor werkplezier, voor ontwikkelingsmogelijkheden. Verwacht van onze adviseurs dat zij de onderwerpen die spelen in deze bredere context plaatsen. Verwacht dat wij scherp kijken naar wat uw rol daarin is als OR.

Hoe doen wij dat?

 • Thema-gerichte workshops en OI-trainingen (pensioen, functiewaardering, personeelsbeoordeling)
 • Pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden
 • Trajectbegeleiding bij HRM-thema’s
 • Onderzoek naar werkplezier (doorklik)
 • Analyse HRM-cijfers, sociaal jaarverslag
 • Beoordelen regelingen

Coaching

Voor veel uiteenlopende vragen die vanuit het OR-werk ontstaan is coaching een geschikte vorm om resultaten te bereiken. Denk hierbij aan persoonlijke vragen over bijvoorbeeld het voeren van lastige gesprekken in OR-context. Of aan vaardigheden waar het team op gecoacht kan worden, zoals het onderling ondersteunen en gezamenlijk communiceren.

Individuele coaching

U gaat 1 op 1 aan de slag met een ervaren coach over die vragen waar u in de OR tegenaan loopt. Bijvoorbeeld rondom assertiviteit, effectieve gespreksvoering of presentatievaardigheid.

Teamcoaching

U gaat als OR-team aan de slag met een coach die een of meer overleggen van de PVT bijwoont. U krijgt feedback op uw manier van overleggen en werken. U krijgt handvatten om effectiever en plezieriger samen te werken. Ook het coachen van de overlegvergadering behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het coachen van de stappen voorbereiden, vergaderen en nabespreken van een Overlegvergadering.

E-learning

Nu bij SBI Formaat: online en blended leren

Wij bieden twee verschillende online producten aan, namelijk virtual classroom en e-learning. Hieronder leest u meer over ons aanbod.

Met het nieuwe aanbod virtual classroom van SBI Formaat kunt u leren waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. U kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de lesstof toepast in uw eigen praktijk.
E-learning kunt u daarentegen op uw eigen moment volgen. Deze opleidingen volgt u via uw persoonlijke website en u wordt op afstand begeleid door een professionele trainer. De vraagstellingen, toetsen en video’s maken de theorie interactief.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in online en/of blended leren? Klik hier of neem contact op met onze online specialisten: Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).