HRM nieuw stijl: De medewerkersreis door uw organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie en de ontwikkeling daarvan zijn essentieel voor het succes van uw organisatie. Dat vraagt om een nieuwe/hernieuwde kijk op HRM-beleid en het HR-instrumentarium. Een nieuwe kijk die veel meer uitgaat van de menselijke maat en die zoekt naar een goede balans tussen mens en organisatie: in het beleid en in de toepassing daarvan. SBI Formaat wil hier graag een bijdrage aan leveren.

Wij willen met u, uw team of uw OR meedenken hoe u de employee journey van uw medewerkers mogelijk kunt maken op een wijze dat uw organisatie er baat bij heeft. Wat betekent dit voor uw HRM-beleid en het HRM-instrumentarium? Welke mogelijkheden en belemmeringen zijn er in uw organisatie?

De menselijke maat begint bij het individu. Hoe ziet uw medewerker zijn toekomst, binnen en buiten uw organisatie? Waar liggen zijn dromen, zijn ambities? En hoe kan hij deze realiseren in uw organisatie? Daar is hij of zij in grote mate zelf verantwoordelijk voor. U vindt in ons aanbod diverse mogelijkheden om uw medewerkers te ondersteunen bij het bepalen van richting, bij het vinden van betekenis in het werk en het creëren van zijn loopbaan.

Ons aanbod

Wij beschikken over een grote kennis van de werknemersmarkt en dit merk je in onze trainingen. Deze inzichten nemen wij mee in onze trainingen voor medewerkers, leidinggevende, mensen uit het HR werkveld en bestuur. Klik op de onderstaande trainingen voor meer informatie.

Professionele communicatie

Duidelijk zeggen wat je vindt. Voor jezelf opkomen zonder te kwetsen. Van Thomas Gordon zijn de begrippen ‘actief luisteren’ en ‘ik-boodschappen’, zijn methode helpt om effectief te communiceren zowel in gewone situaties als bij conflicten. De leergang professionele communicatie bestaat uit 5 losse dagen. Meer...

Vertrouwenspersonen en klachtencommissies

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies die een goede basis willen leggen voor hun functie. Na deze dag heeft u kennis van het wettelijk kader en de vaardigheden voor het voeren van het opvanggesprek. Meer...

Wijziging privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is in hele Europese Unie van toepassing. De ondernemingsraad heeft een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Op deze themadag gaan we in op de AVG en andere privacyregelgeving. Meer...

Aanpak agressie en geweld

Jaarlijks worden in Nederland (te) veel medewerkers geconfronteerd met agressie en geweld. Werkgevers hebben de verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking van de risico’s van agressie en geweld. Het HR beleid is met uitstek geschikt om het beleid te maken en maatregelen te nemen om agressie en geweld te voorkomen. Meer...

Leidinggeven aan zelfsturing

Door zelfsturende teams de verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, zorg je voor betere resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit de productiviteit kan verhogen en dat meer nieuwe oplossingen bedacht worden. Deze cursus is een reis door alle groepsfases gezien vanuit uw rol als participerend leider. Een praktische training om uw stijl van leidinggeven op een hoger plan te brengen. Meer...

HR en integriteit

Integriteit is de laatste jaren steeds meer in het nieuws en dan vooral als het geschaad lijkt te zijn. Het is van belang te werken aan het bevorderen van het integriteitsbeleid en -bewustzijn binnen je eigen organisatie. Na deze dag weet u wat integriteit inhoudt, kunt u de situatie in uw organisatie inventariseren en kent u alternatieven. Meer...

Zelfsturende teams

Werken met zelfsturende teams biedt veel kansen, zoals meer autonomie bij de professional en minder regels van boven. Maar er zijn ook kanttekeningen en risico's, zoals een taakverzwaring en een onduidelijke rolverdeling binnen een team. Deze themacursus is bedoeld voor medewerkers die met zelfsturing te maken hebben of gaan krijgen. Meer...

HR en ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie? Na deze training van SBI Formaat heeft u ideeën om het ziekteverzuim in uw organisatie terug te dringen. U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Verder kent u de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Meer...

Duurzame inzetbaarheid

Algemene visie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorzieningen (de 5 A’s); allen raken de inzetbaarheid van medewerkers. In deze training maakt u kennis met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de relatie met personeels- en organisatiebeleid. Meer...

De zin en onzin van MZ

Arbeidsverhoudingen wijzigen, maar het lijkt of medezeggenschap via ondernemingsraden soms in beton is gegoten. Vastgeroeste principes, altijd alle advies- en instemmingsplichtige onderwerpen ook écht in de vorm van een advies- en instemmingsaanvraag willen behandelen, geen oog voor de rendementsvraag van medezeggenschap en ga zo maar door. Meer...

 

Contact

Heb je interesse in één van onze trainingen en wil je meer informatie. Of heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op:

  

Open trainingen & events

Arbeidsmarktproblematiek in de zorg

De VVT-sector kamp met een enorm tekort aan arbeidskrachten...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, HRM
Eerstvolgende datum: 29 oktober 2018
Meer data:
Duur: 1 dag