Wat kunnen OR en bestuurder doen om de kwaliteit van het overleg te verbeteren?

Het overleg tussen OR en bestuurder moet vruchtbaar zijn voor beide partijen. In hoeverre herkent u de volgende uitspraken?

  • OR:                  “Wij willen eerder en intensiever worden betrokken bij belangrijke besluiten.”
  • Bestuurder:     “De OR reageert vaak formeel. Ik wil meer over de inhoud in gesprek.”

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.

Maatwerktrainingen

We helpen u bij het voeren van vruchtbaar overleg. De sleutel ligt vaak in het maken van heldere afspraken over de rol die de OR speelt. Wat kan de bestuurder van de OR verwachten? En wat heeft de OR daarvoor nodig? In trainingen helpen we OR en bestuurder bij het verhelderen van verwachtingen en het maken van afspraken. In geval van conflicten bieden we als mediator ondersteuning bij het vinden van een oplossing.

Tip: SBI Formaat biedt ook training en advies aan WOR-bestuurders.

Open trainingen & events

Bestuurder en medezeggenschap

Als directeur, lid van het managementteam of HR-manager...
Thema: OR en bestuurder, Strategisch beleid / OR voor gevorderden
Eerstvolgende datum: 20 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Advies

Samen zoeken naar mogelijkheden, kansen en oplossingen in complexe situaties. Zowel bestuurder als OR komen voor situaties te staan die onbekend zijn, waar men geen ervaring mee heeft, waar de belangen ver uit elkaar lijken te liggen of waar gevoeligheden zijn die het proces lastig maken. Het is juist in deze situaties dat u als OR en als organisatie veel baat kan hebben bij een gezamenlijke zoektocht, bij een proces in co-creatie met respect voor elkaars positie, elkaars belangen. Waar u baat kunt hebben bij een adviseur die u steunt in uw gezamenlijke zoektocht naar mooie en succesvolle organisaties, naar organisaties waar het prettig werken is en waar resultaten worden behaald die er toe doen.

Van oudsher en wellicht vanuit gewoonte staan onze adviseurs naast de OR en kijken met de OR mee naar hun realiteit. Dat blijven wij doen, maar wij merken steeds vaker dat een proces van co-creatie van OR en bestuurder, management, medewerkers en soms vakbonden veel meerwaarde kan opleveren. Onze adviseurs hebben veel ervaring in lastige processen en kunnen u prima bijstaan in een proces waarin u gezamenlijk aan de slag gaat. Wij staan u inhoudelijk bij vanuit onze deskundigheid en ontwerpen met u het proces dat u en uw organisatie doorloopt.

Hoe doen wij dat?

  • Wij hebben een tweetal dagen georganiseerd waarbij het samen optrekken centraal staat (ontwerp uw reorganisatieproces, ontwerp uw medezeggenschapslandschap);
  • Wij voeren onderzoeken uit met een gezamenlijk opdrachtgeverschap naar bijvoorbeeld het effect van reorganisaties;
  • Wij geven u feedback over de wijze waarop u met elkaar het overleg vorm geeft;
  • Wij ontwerpen voor u het veranderproces en reorganisatieproces rekening houdend met de verschillende posities, belangen en gevoelens.

Coaching

Het overleg tussen OR en bestuurder kan ook vragen met zich meebrengen op individueel niveau. Bijvoorbeeld over assertiviteit in het overleg of over overtuigingskracht. Dan kan (e-)coaching een prettige aanpak zijn. Ook als OR-team kan coaching van grote toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door een van onze coaches een aantal overleggen van de OR (mogelijk met directie) te laten bijwonen en begeleiden. Zo leert u op maat hoe u als OR of als individueel OR-lid kunt groeien.

Individuele coaching

U gaat 1 op 1 aan de slag met een ervaren coach over die vragen waar u in de OR tegenaan loopt. Bijvoorbeeld rondom assertiviteit, effectieve gespreksvoering of presentatievaardigheid.

Teamcoaching

U gaat als OR-team aan de slag met een coach die een of meer overleggen van de PVT bijwoont. U krijgt feedback op uw manier van overleggen en werken. U krijgt handvatten om effectiever en plezieriger samen te werken. Ook het coachen van de overlegvergadering behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het coachen van de stappen voorbereiden, vergaderen en nabespreken van een Overlegvergadering.

Mediation

Er zijn situaties dat het overleg tussen OR en bestuurder vastloopt. Inhoud, verhoudingen en emoties kunnen elkaar dan behoorlijk in de weg staan. Zowel OR als bestuurder kan in een dergelijke situatie een beroep op SBI Formaat doen om de samenwerking tussen de overlegpartners te verbeteren. Wij bieden als gecertificeerd mediator ondersteuning bij het vinden van een oplossing.

E-learning

Nu bij SBI Formaat: online en blended leren

Wij bieden twee verschillende online producten aan, namelijk virtual classroom en e-learning. Hieronder leest u meer over ons aanbod.

Met het nieuwe aanbod virtual classroom van SBI Formaat kunt u leren waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. U kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de lesstof toepast in uw eigen praktijk.
E-learning kunt u daarentegen op uw eigen moment volgen. Deze opleidingen volgt u via uw persoonlijke website en u wordt op afstand begeleid door een professionele trainer. De vraagstellingen, toetsen en video’s maken de theorie interactief.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in online en/of blended leren? Klik hier of neem contact op met onze online specialisten: Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).