Nieuw in de EOR

U bent nieuw gekozen in de Europese Ondernemingsraad. De EOR is in het leven geroepen om werknemers van multinationals de kans te bieden mee te praten op het niveau waarop de (internationale) beslissingen worden genomen. Door de vergaande internationalisering van bedrijven en besluitvorming de afgelopen tijd is het belang van de EOR sterk toegenomen. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat de mogelijkheden van de EOR optimaal gebruikt worden en dat de EOR daadwerkelijk een rol van betekenis speelt in uw bedrijf?

In deze cursus van SBI Formaat gaan we in op de achtergronden van de EOR, de onderliggende wet- en regelgeving, de rechten en bevoegdheden van de EOR en het functioneren van Europese Ondernemingsraden in de praktijk. Daarbij gaan we in op factoren die het goed functioneren van de EOR in de weg staan, en behandelen we het spanningsveld tussen de lokale, nationale en de Europese medezeggenschap.

Programma

9:30 - 16:30

 • Inhoud van de dag

  We starten deze cursus met een introductie in de Europese ondernemingsraad. Waar komt de instelling van Europese ondernemingsraden vandaan? Wat was de bedoeling van de Europese Unie met het uitvaardigen van de EOR richtlijn in 1994? We kijken naar de onderliggende wet- en regelgeving. Wat zijn de rechten, bevoegdheden en faciliteiten van de EOR? Welke ‘gedaanten’ neemt de EOR aan? Hoe ziet de ‘gemiddelde’ EOR eruit?

  Vervolgens richten we onze aandacht op het functioneren van de EOR in de praktijk. Allereerst wisselen de deelnemers informatie uit over ‘hun’ bedrijf en ‘hun’ EOR. Daarbij worden ook de overeenkomsten (agreements) van de verschillende EOR’s onder de loep genomen. Daarna wordt ingegaan op de vraag hoe de Europese ondernemingsraden in het algemeen in de praktijk functioneren. Daarbij worden ook enkele ‘best practices’ van goed presterende EOR-en besproken. Tenslotte bespreken we een aantal vaak voorkomende knelpunten in het functioneren van de EOR’s, en natuurlijk de mogelijkheden om deze knelpunten aan te pakken.

  In de cursus worden ook de hoofdlijnen gepresenteerd van de nieuwe EOR richtlijn die onlangs is aangenomen. De nieuwe richtlijn heeft belangrijke implicaties voor nieuwe en bestaande EOR’s.

  Een belangrijk onderwerp dat in deze cursus ook aan de orde komt is de relatie tussen de EOR en de Nederlandse medezeggenschap (de COR of de OR). Wat zijn de verschillen en wat zijn de raakvlakken tussen deze medezeggenschapsorganen? Is er sprake van een spanningsveld of werkt men misschien langs elkaar heen? Hoe kan je een situatie van dreigende concurrentie ombuigen in samenwerking en elkaar versterken?

  We sluiten de cursus af de vraag welke rol de deelnemers voor zichzelf zien in de EOR en welke bijdrage zij willen en kunnen leveren aan het goed functioneren van de EOR.