OR en duurzame inzetbaarheid

Algemene visie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorzieningen (de 5 A’s); allen raken de inzetbaarheid van medewerkers. In deze training maakt u kennis met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de relatie met personeels- en organisatiebeleid. U onderzoekt het duurzame inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie.

Na de cursus weet u hoe de 5 A's vertaald kunnen worden naar de juiste faciliteiten en een goede inzet van HR-instrumenten voor de organisatie en de medewerker. U heeft helder welke rol uw ondernemingsraad zou willen en kunnen spelen en hoe hier invulling aan te geven.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

 • Het effect van de visie van de organisatie op de inzetbaarheid van medewerkers.
 • Het effect van de stijl van leidinggeven op de inzetbaarheid van medewerkers.
 • Inzicht in werkdruk en stress.
 • Het faciliteren van werkplezier, vitaliteit en bevlogenheid. Wat zijn cruciale factoren? Welke handvatten zijn bruikbaar?
 • Inzicht in modellen, instrumenten en praktische handvatten die helpen om de wensen en talenten van de medewerkers te laten aansluiten op datgene waar de organisatie behoefte aan heeft.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competentie 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname waarop de bijbehorende competentie staat.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:30

 • Start van de training

  Afhandelen van organisatorische zaken. Introductie programma en kennismaking.

 • Thema 1: Een beeld van uw organisatie

  Het is van belang om een goed beeld van de eigen organisatie te hebben: het personeelsbestand, de organisatie-/HR-strategie en de knelpunten rond duurzame inzetbaarheid. We maken nader kennis met u (als OR lid) en uw organisatie. U schetst een beeld van uw organisatie middels een algemene beschrijving en een beschrijving van het personeelsbeleid.

 • Thema 2: Visie op de mens in de organisatie

  De basis voor duurzame inzetbaarheid is gelegen in de visie op de mens zoals die binnen de eigen organisatie leeft. Het is dan ook van belang dat u zich ervan bewust bent welke visies er zijn en welke visie dominant is binnen uw organisatie.

  Na dit onderdeel kunt u de verschillende visies op de mens in de organisatie benoemen. Daarnaast kunt u aangeven hoe u als OR en hoe uw management hier tegenaan kijkt.

 • Thema 3: Strategische personeelsplanning als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

  De veranderingen in de samenleving gaan snel: de informatietechnologie, de mondialisering, de vergrijzing, de kritische consument, etc.. Allemaal ontwikkelingen waarop een organisatie moet inspelen. Van de medewerker vraagt dit ook het nodige: flexibele medewerkers die zich regelmatig willen bijscholen en die zich ook voor langere tijd willen binden aan een organisatie. Personeelsbeleid is een belangrijke succesfactor voor de continuïteit van een organisatie.

  Na dit thema:

  • Weet u wat er verstaan wordt onder duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning;
  • Kunt u de interne en externe ontwikkelingen benoemen waar uw organisatie mee te maken krijgt;
  • Kunt u daarbij aangeven welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor het personeel en het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:50

 • Thema 4: Wat zit er in uw schatkist

  Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op tal van aandachtsgebieden in de organisatie. Deze kunnen we ordenen in vier elementen. Bij elk van deze elementen horen instrumenten om het beleid verder vorm te geven. Deze instrumenten zijn echter vaak opgeknipt in de 4 A’s.

  Doelen:

  • U kunt de verschillende aandachtsgebieden van het personeelsbeleid benoemen.
  • U hebt overzicht over de verschillende instrumenten die ter beschikking staan.
  • U kunt de instrumenten plaatsen in de vier elementen van duurzame inzetbaarheid.
  • U heeft een overzicht van de instrumenten die in uw schatkist zitten.
 • Thema 5: En nu... de mogelijkheden voor de OR

  Het voorgaande heeft u tal van ideeën opgeleverd. Maar deze zijn niet allemaal in dezelfde mate van toepassing op uw organisatie. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met welke punten wilt u aan de slag en hoe kan de OR het thema duurzame inzetbaarheid op de agenda van het overleg met de bestuurder krijgen en hoe kan de OR het beleid beïnvloeden?

  Door het tegen elkaar afzetten van de conclusies van voorgaande thema’s, kunt u aanbevelingen formuleren voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid in de eigen organisatie. Vervolgens zet u uw aanbevelingen af tegen het personeelsjaarplan/beleidsplan van de organisatie en selecteert u prioriteiten voor de komende periode.

16:50 - 17:00

 • Afsluiting van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300