OR en financiële cijfers: in één dag de balans opmaken

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, maar ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met de organisatie? Is die investering verstandig of niet? Is een stijgende voorraad iets om blij mee te zijn? Voor een antwoord op deze vraag moet de OR kijken naar bijvoorbeeld de jaarrekening, de balans en de begroting. Daarbij stuit men vaak op begrippen als: debiteuren, crediteuren, liquide middelen/liquiditeit, vlottend kapitaal en resultatenrekening.

Afschrikwekkende termen? Dat valt mee. Cijfers zijn best leuk, als ze maar in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens deze training krijgt u uitgelegd hoe uw financiële stukken in elkaar zitten. U leert waar u naar moet kijken en vooral ook waar u niet te lang bij stil moet staan.

Aan het einde van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste financiële basisbegrippen;
 • weet u hoe u naar uw financiële stukken kunt kijken;
 • bent u in staat om de juiste vragen te stellen tijdens het overleg met uw bestuurder;
 • bent u geen financieel expert, maar vindt u cijfers leuker dan u dacht.

Puzzelen met financieel deskundigen

In de middag gaat u aan de slag met de financiële stukken van uw eigen organisatie. U neemt deze mee naar de workshop en als u ze niet kunt vinden, zoeken wij ze voor u op. Samen met een financieel deskundige gaat u puzzelen met de cijfers die hierin staan. Zo kunt u gericht vragen stellen over wat er in uw organisatie speelt.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competentie 'analytisch vermogen'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Inzicht in uw eigen cijfers, neem uw eigen jaarverslag mee!

Tijdens deze training ontvangt u het boek 'Financieel beleid, wat en hoe voor de OR'. Dit boek is een gids die de ondernemingsraad ter hand kan nemen bij financiële onderwerpen.
 

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:10

 • Start van de training

  Kennismaking met elkaar en een korte toelichting op het programma.

10:10 - 10:30

 • Grip op de cijfers, ook als OR

  Financieel beleid (planning- en controlecyclus) in een organisatie is een veelomvattend besluitvormingsproces. Voor een OR is het niet altijd gemakkelijk daarin een weg te vinden. Welke informatie heeft de OR nodig? Wanneer ben ik tijdig met mijn invloedsuitoefening? Wat zijn mijn rechten hierbij? Waarop moeten we bedacht zijn?

  In dit onderdeel van de training bespreken we de planning- en controlecyclus. Behandeld worden de verschillende stappen die in dit besluitvormingsproces worden gezet:

  • Wanneer worden welke stukken geproduceerd?
  • Hoe komen deze stukken tot stand?
  • Wie zijn betrokken bij het opstellen van de stukken?


  Daarna gaan wij in op de rol van de OR:

  • Welke informatie wilt u ontvangen?
  • Wat zijn uw rechten?
  • Wat zijn aandachtspunten voor de OR?


  Uw eigen praktijk betrekken wij hierbij. Doel daarvan is, dat u een scherp beeld krijgt van de financiële besluitvorming in uw eigen organisatie. Op basis daarvan kunt een gedegen afweging maken van de momenten die voor de OR van belang zijn om invloed uit te oefenen.

10:30 - 11:10

 • Hoe financieel gezond zijn we als organisatie? Uitleg van de jaarrekening!

  Wat staat er in een jaarrekening? Welke posten zijn gebruikelijk? Waar moet een OR op letten? Hoe ontdekt u het beleid achter de cijfers?

11:10 - 11:30

 • Pauze

11:30 - 12:30

 • Sessie: zelf aan de slag met de jaarrekening

  De deelnemers gaan in kleine groepen uiteen om te oefenen met cijfers uit de eigen organisatie. Het is dus van belang dat u de meest recente jaarrekening van uw organisatie meeneemt. Met behulp van kengetallen leert u hoe u de financiële stukken uit uw organisatie kunt lezen en welke vragen u hierover kunt stellen in het overleg met uw bestuurder.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:00

 • Sessie: zelf aan de slag met de jaarrekening (vervolg)

14:00 - 14:55

 • Sessie: houdt een vinger aan de pols! Zelf aan de slag met de maandcijfers

  Aan de hand van een opdracht gaan deelnemers meteen de maandcijfers uit de eigen organisatie beoordelen en oefenen in het stellen van vragen.

14:55 - 15:10

 • Pauze

15:10 - 16:10

 • Sessie: wat zijn de verwachtingen? Zelf aan de slag met de begroting

  Aan de hand van een opdracht gaan deelnemers meteen de begroting uit de eigen organisatie beoordelen en oefenen in het stellen van vragen.

16:10 - 16:30

 • Aandachtspunten bij het beoordelen van de cijfers

  Hoe kunt u, als OR, uw controlerende taak goed vervullen? Waar vindt u ontwikkelingen op financieel gebied? Waar liggen kansen en bedreigingen voor de OR en achterban?

16:30 - 16:45

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300