OR en reorganisaties

Bij veel bedrijven is er op enig moment sprake van een reorganisatie, ook al noemen ze het soms anders. De ondernemingsraad kan te maken krijgen met organisatiewijzigingen, inkrimping, groei, uitbesteding en outsourcing. In veel gevallen lastige trajecten voor de OR. U moet afspraken maken met de bestuurder over het te volgen traject, het gaat om moeilijke keuzes tussen de belangen van groepen personeelsleden en er zijn vaak behoorlijke personele consequenties aan verbonden. Tijdens de cursus gaan we in op de rol en strategie van de OR bij dit soort voorgenomen besluiten. U leert de reorganisatie in een kader te plaatsen, krijgt inzicht in de verschillende fasen van een reorganisatie en in de rol van de ondernemingsraad en de vakbond tijdens die fasen. Nadat u de cursus heeft gevolgd bent u goed in staat om een sterke rol te vervullen bij reorganisaties. 

Inhoud

 • Wat is een reorganisatie?
 • Wat kan de aanleiding voor een reorganisatie zijn? 
 • De verschillende fasen van een reorganisatie
 • De rol en de mogelijke strategie van de ondernemingsraad
 • De betekenis en de inhoud van een sociaal plan
 • De relatie tussen OR en vakbond bij een reorganisatie.

Leerdoelen

 • Deelnemers kennen de aanleidingen en achtergronden van een reorganisatie.
 • Deelnemers kennen de verschillende fasen van een reorganisatie en weten welke rol de OR en de vakbonden spelen in de verschillende fasen.
 • Deelnemers hebben kennis van een sociaal plan. Zij weten welke keuzen daarbij voorliggen en hebben argumenten uitgewisseld over die verschillende keuzen.
 • Deelnemers hebben ervaringen uitgewisseld en zo meer inzicht gekregen in de mogelijke rol en strategie van een OR bij een reorganisatie.

Werkvormen

Naast informatieoverdracht via presentaties is tijdens deze cursus van SBI Formaat ruimte om ervaringen van de deelnemers te bespreken en te discussiëren over het maken van moeilijke keuzes. 

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

9:30 - 10:00

 • Start van de cursus
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Bespreking van het programma, inventarisatie persoonlijke leerwensen.
  • Korte onderlinge kennismaking.

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Reorganisatie en sociaal plan

  We gaan na wat reorganisaties zijn en waardoor zij worden veroorzaakt. Wanneer spreek je van een reorganisatie en wanneer is een sociaal plan nodig?
   
  We inventariseren de verschillende vormen van reorganisaties en vragen ons af wat de formele wettelijke bevoegdheden van de OR en de vakbonden zijn bij een reorganisatie.
   
  Reorganisaties verlopen vaak via bepaalde fasen of stappen. We bespreken die stappen en vragen ons af welke rol daarbij is weggelegd voor de OR. Daarbij komt ook aan de orde welke opstelling en strategie de OR kan kiezen om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Middagprogramma

  De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het reorganisatietraject

  We bespreken de manier waarop de ondernemingsraad bij een reorganisatie betrokken kan zijn. Proactief of reactief?  Wat is een goed moment om aan de slag te gaan? Wanneer betrekt de ondernemingsraad zijn achterban? En hoe zit het met geheimhouding? We denken na over criteria om het reorganisatieplan te toetsen.
   

  Inhoud van het Sociaal plan

  We bekijken de verschillende onderdelen in een sociaal plan en de keuzen die daaraan ten grondslag liggen.
   

  Praktische adviezen

  We eindigen met een opdracht om vanuit jullie eigen praktijk en de theorie van vandaag een lijstje met praktische adviezen op te stellen.

16:10 - 16:15

 • Afsluiting van de training

  Evaluatie en afsluiting

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300